قدر و منزلت رهبر معظم انقلاب را در این ایام به خوبی بیشتر از قبل دیدم

✍️ دکتر سعید نمکی( وزیر بهداشت) :

بزرگترین دلگرمی‌های من در این روزها رهبری بودند. از خدا خواسته‌ام تا زنده هستم سایه بلند مقام معظم رهبری را از سر من کم نکند. قدر و منزلت رهبر انقلاب را در این ایام به خوبی بیشتر از قبل دیدم. با فتوای رهبر انقلاب جان گرفتیم، محبتی که به کادر پزشکی کردند در تاریخ مملکت فراموش نخواهد شد.