👌 عکس‌های صفحه نخست و صفحه توضیحات این خبر (صفحه ۳) روزنامه همدان پیام مورخه ۶ خرداد ۱۳۹۹ مربوط به بخش کرونای بیمارستان حضرت قائم(عج) اسدآباد است که چندی پیش توسط روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد انجام شده بود