✅  حضور دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به اتفاق معاونین، مدیران و کارکنان حوزه سلامت در مراسم سینه زنی و عزاداری ویژه سالروز رحلت حضرت امام خمینی(ره) و شهدای قیام خونین ۱۵خرداد در مسجد جامع اسدآباد