برای حفظ سلامتی خود و دیگران فاصله فیزیکی را رعایت کنیم....

 

🔷 استفاده از ماسک
🔷عدم حضور در مراسم عزا و عروسی
🔷جلوگیری از تردد غیرضروری
🛑مهمترین عوامل در جلوگیری از ابتلا به کرونا

 

🔹 زدن ماسک و عدم حضور در مراسم عزا و عروسی و جلوگیری از تردد غیرضروری همچنان مهمترین عوامل در جلوگیری از ابتلا به کرونا عنوان شده است.