🔺 گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر  🔺

💢 نوجوان عزیز؛ در هرگونه تعارف برای مصرف مواد مخدر و روانگردان ها با قاطعیت بگو "نه" مصرف نمی‌کنم...

💎 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد