🔺 گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر 🔺

💢 شانس ابتلا به مواد در دختران و زنانی که به یک اختلال خُلقی مبتلا هستند ۴ برابر و شانس دختران و زنانی که به یک اختلال اضطرابی مبتلا هستند ۲ برابر دیگران است. والدین گرامی به سلامت روان دخترانمان بیشتر توجه کنیم...

💎 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد