💢 دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد؛ 

🔺 کاهش حساسیت جمعی در کشور و خیز بیماری کووید-۱۹‌ ده ها نفر از هموطنان را راهی بیمارستان‌ها و متاسفانه عده‌ای از ایشان را به کام مرگ کشانده است...

#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت
#کرونا_هنوز_تمام_نشده
#مدافعین_سلامت
#خدا_قوت