جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در کشور به ریاست دکتر روحانی، رئیس جمهور به‌ صورت ویدئو کنفرانس با استانداران سراسر کشور

دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد نیز در این جلسه حضور داشتند

🟣 ۱۴ تیر ۱۳۹۹