زنان خانه دار بیشترین مبتلایان به کرونا در اسدآباد


رئيس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد گفت:

زنان خانه دار با 40 درصد بیشترین آمار مبتلایان به کرونا در سطح کشور و به تبع در اسدآباد بوده که فضای بسته و ارتباط بیشتر با بچه ها و خانواده از بیشترین دلایل ابتلا این قشر به کروناست

دکتر بهنام رضا مخصوصی میزان مبتلایان به کرونا در بین کارمندان ادارات این شهرستان را نیز 17.9 درصد برشمرد و اظهار کرد:

بر اساس آمار شهرستان اسدآباد دارای 1.5 درصد فوتی کرونا و 90 درصد بهبودی در بحث کرونا داشته که به نسبت کشور کمترین فوتی و بیشترین بهبودی را داشته ایم و این آمار کاملا شفاف بوده و چیزی را کتمان نکرده ایم.

وی با بیان اینکه از مبتلایان به کرونا در شهرستان 65 درصد در شهر ،32 درصد در روستاها و 1.5 درصد در بین عشایر و کوچ نشینان ساکن بوده اند تصریح کرد:بیشترین بیماری که در اسدآباد همراه با کرونا دیده شده بیماری قلبی بوده است .