✳️نشست حمزه عبدکوند معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری با دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

✅نشست حمزه عبدکوند معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری با دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با حضور کارشناسان مرتبط در محل ستاد دانشکده برگزار شد.

✅این نشست پیرو مصوبه جلسه ستاد پیشگیری از ویروس کرونا که امروز در محل فرمانداری تشکیل شد برگزار گردید.

✅در این نشست آخرین وضعیت ویروس کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در حاشیه این نشست، از محل نقاهتگاه که جهت سناریوی مرحله C یا سوم در نظر گرفته شده است، بازدید به عمل آمد و دستوراتی صادر گردید.

✅شهرستان اسدآباد در حال حاضر در سناریو A قرار دارد و خوشبختانه تاکنون به سناریوهای B و C وارد نشده‌ایم.