🔻بایدها و نبایدهای استفاده از ماسک

🔹 عدم استفاده از ماسک‌های آلوده

🔹 پرهیز از قرار دادن ماسک زیر بینی

🔹️ عدم استفاده از ماسک‌های شل و گشاد

🔹️ عدم لمس قسمت جلویی ماسک

🔹️ اجتناب از برداشتن ماسک حین صحبت با دیگران

🔹️ پرهیز از قرار دادن ماسک در محل دسترسی دیگران

🔹️ شستشوی دست‌ها قبل و بعد از لمس کردن ماسک

🔹️ بررسی ماسک از نظر سلامت

🔹️ استفاده از قسمت رنگی به سمت بیرون، قرار گرفتن قسمت فلزی روی بینی، پوشاندن کامل دهان، بینی و چانه

🔹️ عدم فاصله بین صورت و ماسک

🔹️ پرهیز از لمس کردن ماسک، برداشتن ماسک از قسمت بند آن

🔹️ دور کردن ماسک از مقابل صورت و انداختن ماسک استفاده شده در سطل زباله بعد از قراردادن در کیسه پلاستیکی

#من_ماسک_میزنم

💎 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد