🔺 رعایت اصول پیشگیری از بیماری کرونا در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 

🏡 حداقل خروج از منزل
🚆🚌... پرهیز حداکثری در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی
🕛 خروج در ساعت‌های خلوت‌تر در صورت امکان🛣️ اولویت در مسیرهای با قابلیت پیاده روی کوتاه
📎رعایت فاصله دو متر🙎‍♂️2m🙎‍♂️
😷 استفاده از ماسک

💎 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد