🔺 رعایت اصول پیشگیری از بیماری کرونا در کوچه و خیابان

🏘️ حداقل خروج از منزل
🕛خروج در ساعت‌های خلوت تر در صورت امکان
🚶‍♂️تردد در کوچه/پیاده رو...خلوتر در صورت امکان
📎رعایت فاصله گذاری 🙎‍♂️2m🙎‍♂️
😷استفاده از ماسک
👬👬پرهیز از حضور در اماکن سربسته و شلوغ
🗑️ جلوگیری از پدیده زباله گردی

💎 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد