۱۰ تا ۱۶ مردادماه، هفته جهانی تغذیه با شیر مادر گرامی‌باد

پویش همدلی با ‎مدافعان سلامت
#من_ماسک_میزنم
#جان_ما_ایران_ما

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد