زسوی عرش رحمان، نوید شادی آمد
بشارت ای محبان، امام هادی آمد
 کجایی یابن زهرا، بده عیدی ما را
 که روح مهر و ایمان، امام هادی آمد

 ۱۵ذی الحجه، سالروز ولادت مفسر بزرگ قرآن، هدایت‌گر، اسوه تقوا حضرت امام هادی علیه السلام بر شما مبارک

پویش همدلی با ‎مدافعان سلامت
#من_ماسک_میزنم
#جان_ما_ایران_ما

 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد