جلسه ویدئو کنفرانس پاسخگویی اجتماعی دانشگاه

به گزارش وبدا-اسدآباد، وبیناری با موضوع پاسخگویی اجتماعی دانشگاه با حضور دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، دکتر نظری پویا معاون بهداشتی و مدیران و اعضای هیئت علمی برگزار گردید.
پاسخگویی اجتماعی دانشگاه در قبال نیازهای جامعه از موضوعات مهم می‌باشد که این موضوع در سال‌های اخیر در یکی از بسته‌های تحول و نوآوری آموزش پزشکی تحت عنوان بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور در دستور کار معاونت‌های آموزشی دانشگاه‌ها قرار گرفته و اقدامات درخوری هم در راستای آن انجام پذیرفته است.

از آنجا که نقش دانشجویان در تحقق این موضوع بسیار مهم بوده و آشنایی ایشان در زمان تحصیل می‌تواند در نهادینه سازی موضوع پس از فراغت از تحصیل آنان هم راه‌گشا باشد، اهمیت این موضوع را بیش از پیش روشن می‌نماید.

پویش همدلی با ‎مدافعان سلامت
#من_ماسک_میزنم
#جان_ما_ایران_