تنهاراه پیشگیری و کنترل بیماری کرونا:

سه کلید طلایی " شفا "

۱-شستشوی مرتب دستها با صابون مایع

۲- فاصله گذاری فیزیکی( ۲-۱/۵ متر)

۳- استفاده از ماسک استاندارد

پویش همدلی با ‎مدافعان سلامت
#من_ماسک_میزنم
#جان_ما_ایران_ما

 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد