دکترایرج صالحی،سرپرست دانشکده علوم پزشکی شهرستان به اسدآبادخبر گفت:
• بنظر میرسد بعلت طولانی شدن ایام کرونا همشهریان مثل سابق پروتکل ها را رعایت نمی کنند که این امر اصلا اتفاق خوبی نیست
• کرونا یک بیماری ساده و قابل کنترل است و با رعایت شیوه های بهداشتی میتوان از ابتلای به آن پیشگیری کرد
• تمامی ظرفیت‌های کشور برای مبارزه با کرونا به میدان آمده است
• امروز وضعیت قرمز در اسدآباد نشانگر اهمیت توجه به شیوه های بهداشتی اسـت
• افزایش میزان مبتلایان بعلت عدم توجه به رعایت نکات بهداشتی باعث فرسودگی و خستگی کادردرمان میشود که برآیند این امر در نهایت به ضرر همه خواهد بود
• تعطیلی مدارس شهرستان بر طبق دستورالعمل های کشوری خواهد بود
• امروز مهمترین کار در مدارس رعایت پروتکلهای اعلام شده اسـت
• مهمترین برنامه های دوره جدید مدیریتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد بر مبنای سه ضلع آموزش،بهداشت و درمان خواهد بود
• افزایش رشته های دانشکده،لمس ارتقای خدمت رسانی توسط مردم و افزایش کیفیت خدمات دهی و توجه ویژه به خانه های بهداشت روستاها برجسته ترین برنامه هایی است که برای رسیدن به آن تلاش خواهیم کرد
• بدون شک پیشرفت سیستم درمانی شهر بدون کمک شهروندان میسر نیست و انتظار داریم همشهریان فهیم دیارسیدجمال با خادمین خود در حوزه بهداشت و درمان همکاری لازم را داشته باشند تا انشالله شاهد پیشرفت روزافزون فعالیتهای درمانی در اسدآباد باشیم