درباره بهداشت محیط چه می‌دانید؟ 

🔹بهداشت محیط؛ تمام جنبه‌های فیزیکی، شیمیایی و فاکتورهای بیولوژیکی ظاهری افراد و همه فاکتورهای مؤثر رفتاری را اداره می‌کند.

💐 روز جهانی بهداشت محیط، بر تلاشگران این عرصه در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد مبارک‌باد  💐

💢 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

پویش #ره_سلامت
#من_ماسک_میزنم 
#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت