" سلامت زنان در دوره کرونا  "

🔰 هفته سلامت زنان گرامی‌باد

#روزنگار؛ یک‌شنبه ۲۷ مهر

◀️ سلامت باروری زنان در همه‌گیری کووید-۱۹ 

💎 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

پویش همدلی با ‎مدافعان سلامت
#من_ماسک_میزنم 
#جان_ما_ایران_ما

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران