🔰 هفته ملی حمایت از بیماران کلیوی

👈 نویسنده؛ صادق فرجی کارشناس ارشد پرستاری - معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

پویش #ره_سلامت
#من_ماسک_میزنم 😷
#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران