۲۳ تا ۳۰ آبان - هفته اطلاع رسانی دیابت

پویش #ره_سلامت
#من_ماسک_میزنم 😷
#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران