افتخاری دیگر برای دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

🔺 انتخاب مدیریت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به عنوان یکی از اعضای کارگروه بازنگری سطح بندی معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

◀️ روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد این موفقیت را به مدیریت غذا و دارو و کارکنان سخت‌کوش آن حوزه تبریک عرض می‌نماید.

پویش #ره_سلامت
#من_ماسک_میزنم 😷
#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران