🔰 هفته بسیج بر مردان بی ادعای عرصه‌های جهاد و شهادت و خدمت رسانی و ایثارگرانِ مدافع سلامت مبارک‌باد

◀️ روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

پویش #ره_سلامت
#من_ماسک_میزنم 😷
#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران