🔺 در این جلسه که با حضور مهران طاهر معاون فنی معاونت بهداشتی و ناظرین ستادی طرح برگزار شد، بر غربالگری تلفنی افراد آسیب پذیر از نظر کووید-۱۹ و همچنین فعال تر شدن تیم‌های مراقبت و رهگیری در راستای اجرای طرح در مراکز خدمات جامع سلامت تاکید گردید

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران