🔺 جلسه هماهنگی نقشه بندی کرونایی شهرستان اسدآباد، عصر امروز با حضور دکتر سرمدی عضو هیئت علمی دانشگاه البرز، خانم دکتر عظیمی معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، مهندس نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست و نیز اعضای کمیته دانشگاهی ستاد پیشگیری و کنترل کرونا ویروس تشکیل شد

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران