◀️ با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته شده، جلسه‌ای با حضور بانوان شاغل در حوزه‌های مختلف دانشکده علوم پزشکی با همت امور بانوان دانشکده برگزار شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، خانم فاطمه الوندی کارشناس ارشد تفسیر علوم قرآنی و مشاور خانواده به عنوان مدرس در موضوعات ذیل، به بحث و گفتگو پرداخت.

✔️ نقش زنان در خانواده از دیدگاه اسلام

✔️ روابط بین فردی موثر و تأثیر بر سلامت خانواده

✔️ راه‌های مقابله با خشم، بالأخص در روابط بین همسران در خانواده

✔️ تفسیر آیات و احادیثی با موضوع نقش اخلاق نیکو در سلامت روان اعضای خانواده

↩️ در این جلسه که به نکات مهمی از مهارت‌های اصلی زندگی با محوریت اصول قرآنی اشاره شد، به نقش مهم زن در ایجاد و حفظ سلامت روان و سلامت اجتماعی اعضای خانواده تاکید شد.

↩️ در پایان جلسه مقرر شد در صورت نیاز و تقاضای حاضرین، جلسات بعدی در تکمیل موضوعات مطرح شده برگزار گردد.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران