🔺 این جلسه با حضور مهندس نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست، خانم دکتر قبادی مدیر غذا و دارو و نمایندگانی از معاونت‌های دانشکده درخصوص ایجاد هماهنگی و بررسی مسائل مطروحه در سالن جلسات ستاد دانشکده برگزار گردید

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران