🔰 دکتر صالحی در این بازدید از بخش‌های؛ رختشویخانه، CSR، تجهیزات اکسیژن ساز و دستگاه زباله سوز بازدید به عمل آور

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران