🔰 برگزاری ملاقات مردمی با عنوان "میز خدمت" با حضور دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

🔺 در این دیدار چهره به چهره، ریاست دانشکده دستورات لازم جهت پاسخ به درخواست‌های مراجعه کنندگان را صادر نمود

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران