🌸 در مسیر توسعه 🌸

👌 موفقیت دیگر برای معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

♻️ اخذ مجوز تأسیس مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

💠 روابط عمومی دانشکده این موفقیت را به مجموعه پرتلاش معاونت آموزشی تبریک عرض می‌نماید.

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران