🔰 جلسه تکریم و معارفه مدیریت بیمارستان حضرت قائم(عج) به ریاست اسلامعلی مولوی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار شد

🔺 در این آئین که مهندس نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست، کامران تشکینی مدیر حراست و رئیس و مسئولین بیمارستان حضور داشتند، مجتبی مرادی آرامیان به عنوان سرپرست مدیریت بیمارستان حضرت قائم(عج) معارفه و از خدمات سعید ضحاکی آراسته در سمت مدیریت قبلی، تقدیر گردید

 

 

 

 

 

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران