🔰 بازدید مهندس نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست به اتفاق کامران تشکینی مدیر حراست دانشکده از بیمارستان حضرت قائم(عج)

🔺 مجتبی مرادی آرامیان مدیر بیمارستان در این بازدید حضور داشت

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران