🔰 گزارش تصویری از تبریک روز جهانی مامایی توسط ریاست و معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به کارشناسان مامایی بیمارستان حضرت قائم(عج)

🔺 مهندس مجتبی نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست، رئیس و مسئولین بیمارستان در این آئین حضور داشتند

 

 

 

 

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران