♻️ اولین جلسه اتاق فکر و جمعیت پژوهی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به همت گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده برگزار شد

🔺 در این جلسه که با هدف ارتقای رشد جمعیت و فرزند آوری برگزار گردید؛ از حضور صاحب نظران و شرکای برنامه صیانت از جمعیت و نظرات و پیشنهادات ایشان در اجرایی سازی این برنامه در شهرستان استفاده گردید و چالش‌ها و فرصت‌ها و منابع موجود در شهرستان جهت عملیاتی سازی برنامه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران