🔰 برای دریافت فایل راهنمای زمان و منابع مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ رشته فناوری اطلاعات It اینجا کلیک نمایید

🔶 زمان مصاحبه؛ چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰

🔶 محل مصاحبه؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان

🌀 منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران