🔰 همایش پیاده روی بانوان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

♻️ این همایش به مناسبت هفته عفاف و حجاب و به همت امور بانوان دانشکده برگزار گردید

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران