🔰 حضور دکتر عاطفه سمائی معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به اتفاق کارشناسان مامایی این معاونت در اردوی یک روزه جهادی با ویزیت و مشاوره رایگان و ...

♻️ این کار جهادی و داوطلبانه در راستای اجرای طرح ملی صیانت از جمعیت صورت گرفت

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران