🔰 کمیته تحول سلامت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد به ریاست دکتر سجاد حیدری معاون درمان تشکیل شد

♻️ کمیته تحول سلامت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد در خصوص موانع و رفع پیاده سازی نسخ الکترونیک در کلینیک تخصصی، روند اجرای صحیح برنامه نظام ارجاع، برنامه ریزی در خصوص استقبال از متخصصین جدیدالورود و روند اسکان ایشان، رفع موانع مالی خرید تجهیزات و اقلام مصرفی و دارویی مربوط به بیماران کرونایی و پیگیری امور مربوط به تخریب فضای اختصاص داده شده بیمارستان جدید امیرالمؤمنین علیه السلام به ریاست دکتر حیدری معاون درمان و با حضور اعضای این کمیته در ستاد دانشکده برگزار گردید

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران