🔰 هفتاد و هفتمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده تشکیل شد

🔺 در این جلسه دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش، دکتر حیدری بهروز معاون درمان، دکتر قبادی مدیر غذا و دارو، مهندس نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست و کامران تشکینی مدیر حراست دانشکده حضور داشتند.

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران