🔰 جلسه راه‌اندازی کلینیک تخصصی روانشناسی شهرستان اسدآباد به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد تشکیل شد

♻️ این جلسه با حضور مدیران و کارشناسان این حوزه در دفتر ریاست دانشکده و به منظور انجام هماهنگی‌های درون بخشی جهت راه‌اندازی کلینیک ویژه روانپزشکی تشکیل گردید

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران