🔰 دکتر سجاد حیدری معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد: هر چند فعالیت در حوزه‌های فردی در خیریه بیمارستانی مورد نظر می‌باشد، باید تلاش‌ها جهت فعالیت در راستای محورهای ساختاری در بیمارستان و در حوزه سلامت نیز در رأس کار قرار گیرد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، در اولین جلسه ریاست بیمارستان با اعضای هیئت مدیره خیریه بیمارستانی، دکتر سجاد حیدری اشاره کرد: مدت‌ها بود که جای چنین فعالیتی مشخصا در حوزه سلامت خالی بود و این شروع را نیک قلمداد کرده و افزود تمامی حمایت‌های لازم را از این خیریه در راستای تقویت و احیای فعالیت‌های خیرخواهانه با هدف کمک به اقشار نیازمند و همچنین با هدف ایجاد و تقویت ساختارها و کمبودهای بیمارستانی خواهد داشت.

◀️ دکتر حیدری در ادامه گفتگو با اعضای هیئت مدیره، قول مساعد خود را به منظور فراهم سازی زمینه استقرار هرچه زودتر خیریه در بیمارستان اعلام داشت و در راستای کمک به شکل گیری هر چه بهتر این مؤسسه، پیشنهادات و نظرات خود را نیز عنوان کرد.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران