دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

♻️ آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی رشته‌های بهداشت حرفه‌ای و عمومی و کارشناسان مامایی (مراقب سلامت - شرکتی) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد در تاریخ‌های دوم و سوم آذرماه ۱۴۰۰ در ستاد دانشکده برگزار شد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، این آزمون‌ها از داوطلبینی که پس از فراخوان دانشکده مدارک مثبته خود را تحویل داده بودند و پس از بررسی مدارک و فراخوان مجدد واجدین شرایط، در ۳ رشته برگزار گردید.

🔹 آزمون یاد شده در رشته‌های؛ کارشناس مامایی، بهداشت حرفه‌ای و عمومی به صورت ترکیبی (کتبی - مصاحبه) برگزار و در رشته‌های بهداشت حرفه‌ای و عمومی تعداد ۱۸ داوطلب که از این تعداد ۲ نفر کارشناس بهداشت حرفه‌ای و ۵ نفر بهداشت عمومی پس از گزینش پذیرفته می‌شوند.

👈 همچنین پس از آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و گزینش رشته کارشناس مامایی از بین ۲۰ داوطلب شرکت کننده، تعداد ۴ نفر پذیرفته خواهند شد.

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد