♻️ مجتبی مرادی آرامیان مدیر بیمارستان، فاطمه قبادی کارشناس مشارکت‌های اجتماعی و محمد فیروزبخت کارشناس حقوقی دانشکده ضمن حضور در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان، نشست مشترکی با رئیس این اداره برگزار نمودند.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، در جلسه‌ای که با حضور مسئولین دانشکده علوم پزشکی در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برگزار شد، موضوع حمایت از هزینه‌های بیماران بی بضاعت از طریق درآمد حاصل از جایگاه سوخت موقوفه مرحوم بکایی، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

🔹 در این جلسه برخی از تعهدات دو طرفه به توافق رسید و مقرر شد؛ تفاهم نامه جدیدی مبنی بر تجدید نظر در خصوص مبلغ حمایت از بیماران بی بضاعت منعقد گردد تا بیماران بیشتری مشمول این حمایت گردند.

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد