به گزارش وبدا-اسدآباد، نشست مهرماه واحدهای مختلف معاونت درمان با حضور معاون درمان دانشکده دکتر شفیقیان برگزار گردید.

در این جلسه کارشناسان گزارشی از اقدامات صورت گرفته و در حال انجام در مهرماه را ارائه نمودند.

گفتنی است، جهت پیشبرد بهتر و پایش برنامه عملیاتی معاونت درمان، ابتدای هر ماه جلسه بررسی اقدامات همان ماه تشکیل می‌گردد.