آزادی و شکوه یک ملت از مهرماه آغاز می‌شود؛

 یادداشت دکتر منصور حیدری، معاون توسعه منابع دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به مناسبت آغاز سال تحصیلی

 


️ به نام آفریدگار مهربان، آموزگار آفرینش

 

 اول مهر می‌آید و مهرورزی آغاز می شود، طعم دلشوره شیرین اولین روزهای مهر و تداعی خاطرات مدرسه برای هیچ یک از ما هرگز کهنه نمی شود، که کهنگی هیچگاه به مهر راه ندارد. 

 

مهر بوی تازگی می دهد. مهرماه می‌آید و همه چیز در دانشکده باحضور دانشجویان، پژوهشگران و تلاشگرانی که چشم به افق‌های روشن این مرز و بوم دارند تازه می شود...

 

 باورکنیم که امید این دانشجویان و پژوهشگران در تکاپوی دستان مهرآگین و پرشور تک تک شما گره خورده است...

 

باور کنیم که آزادی و شکوه یک ملت از مهرماه آغاز می شود.

 

 باور کنیم که مهر ماه تولد دوباره اندیشه‌های نو خواهد بود اگر بخواهیم...

 

اکنون به بهانه سال تحصیلی جدید دوباره هم پیمان می شویم که با همدلی و مهرورزی و حرکتی دوباره، از روزهای سخت عبور کنیم و برای اقتدار ایران عزیزمان دعا نماییم.

 

باشد که با همت همه ملت ایران و دانشگاهیان، موفقیت و بهروزی رفیق همه ایام این مرز و بوم کهن باشد.