به گزارش وبدا-اسدآباد، مهندس اکبری رئیس اداره آبفای شهرستان اسدآباد باتفاق هیئت همراه با دکتر یوسفی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد دیدار و گفتگو نمودند.

در این دیدار که دکتر حیدری معاون توسعه دانشکده و حسن کرمی‌پایدار مشاور رئیس دانشکده نیز حضور داشتند، رئیس آبفای شهرستان، انتصاب دکتر یوسفی را تبریک گفتند و از ایشان بخاطر تقبل این مسئولیت تقدیر نمودند.

ایشان همچنین از همکاری دکتر محبوبی رئیس سابق دانشکده و دکتر حیدری با اداره آبفا تشکر کردند.

رئیس دانشکده نیز ضمن سخنانی، بر ادامه این همکاریها با اداره آبفای شهرستان و همه نهادهای بین بخشی تاکید نمودند و به عزم جدی مسئولین دانشکده بر استمرار همکاریها و استفاده از همه ظرفیتها درون و برون سازمانی در جهت ارائه خدمات بهینه سلامت به مردم شریف شهرستان اسدآباد، اشاره کردند.