به گزارش وبدا-اسدآباد، جلسه هماهنگی معاونت توسعه و معاونت بهداشتی دانشکده در دفتر معاون توسعه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار شد.

 

براساس این گزارش در این جلسه موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛

 

✅ نحوه توزیع و دستور خرج اعتبارات پرشک خانواده و بیمه روستایی

✅ بررسی در خصوص وسایل نقلیه مورد نیاز برنامه های مختلف معاونت بهداشتی

✅ هماهنگی در خصوص پرداخت‌های پرسنلی