با حضور جناب آقای دکتر محمدی انجام شد؛

جلسه بررسی مشکلات خوابگاه‌ دانشجویی