به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزارشد؛ 

آشنایی کارشناسان روابط عمومی با تکنیک های خبر نویسی 
 
کارگاه آموزشی توانمندسازی شاغلان روابط عمومی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مناطق ۳، ۸ و ۹ کشور با همکاری وزارت بهداشت به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، این کارگاه به مدت دو روز برگزار شد و ۲۱ کارشناس شرکت کننده با شیوه های خبرنویسی، مفاهیم اساسی خبر و آموزش سبک های خبرنویسی آشنا شدند.

کارگاه آموزشی توانمند سازی شاغلان روابط عمومی ۲۸ مهرماه با برقراری ارتباط ویدئو کنفرانس با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت آغاز شد.

در این ارتباط معاون مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: در راستای اجرای برنامه عملیاتی کارگاه های توانمند سازی کارشناسان روابط عمومی شاغل در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور برگزار می شود .

زهرا مهدی افزود: پنج دوره تا پایان سال برای کارشناسان در نظر گرفته شده و سپس شرکت کنندگان معلومات دریافتی خود را به سایر کارشناسان روابط عمومی در دانشگاه ها منتقل می کنند.

به گفته وی قرار است تا پایان سال سه دوره آموزشی برای مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور برگزار شود .

مدرس روزنامه نگاری در این کارگاه آموزشی ضمن بیان دیدگاه های مختلف در زمینه ارتباطات گفت: فرایند خبر تحت تاثیر عوامل درون سازمان و برون سازمانی قرار دارد .

دکتر علیرضا کتابدار افزود: روشنی، درستی و جامعیت مفاهیم اصلی در خبر نویسی هستند .

بازدید از باغ شاهزاده و مقبره شاه نعمت الله ولی در شهر ماهان از برنامه های جانبی این کارگاه آموزشی دو روزه بود .

کارگاه آموزشی توانمند سازی شاغلان روابط عمومی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مناطق ۳، ۸ و ۹ کشور ۲۹ مهرماه با اهدای لوح تقدیر از سوی دکتر زارع نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت به دکتر کتابدار مدرس روزنامه نگاری و مدیر و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان پایان یافت .

تاکنون کارگاه های آموزشی توانمند سازی شاغلان در روابط عمومی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در استان زنجان و کرمان برگزار شده است.